Zaloguj
Kontakt
O nas

PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Opłotek 26
01-940 Warszawa
POLSKA

NIP: 778-00-21-032
REGON: 632035450
KRS: 0000033493

tel. +48 225690900
fax. +48 225690901
info@pharma.com.pl

ZARZAD
Dyrektor Zarządzający
Prezes Zarządu
Izabela Kubisiak
Sekretariat Zarządu Katarzyna Grzybowska sekretariat@pharma.com.pl
tel: +48 223376412 fax: +48 22 5690901
MANAGEMENT
Dyrektor Finansowy
Główny księgowy/Prokurent
Leszek Sieczka lsieczka@pharma.com.pl
tel: +48 223376451
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Euzebiusz Urbański eurbanski@pharma.com.pl
tel: +48 225690930
Dyrektor ds. Logistyki Łukasz Kierus lkierus@pharma.com.pl
tel: +48 223376440
Kierownik Działu Zakupów Tomasz Kwiatkowski tkwiatkowski@pharma.com.pl
tel: +48 225690909
Dyrektor ds. Farmaceutycznych
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Jacek Rykowski jrykowski@pharma.com.pl
tel: +48 225690908
DZIALY
Recepcja recepcja@pharma.com.pl tel: +48 22 5690900
fax: +48 22 5690901
Telemarketing telemarketing@pharma.com.pl tel: +48 22 5690906
+48 22 5690907
+48 668 442 179
Reklamacje reklamacje@pharma.com.pl tel: +48 22 5690920
 
Zakupy zakupy@pharma.com.pl tel: +48 22 5690909
+48 608 153 528
 
Sprawy Celne i Import celny@pharma.com.pl tel: +48 22 5690923
fax: +48 22 5690918
Farmaceuci farmaceuci@pharma.com.pl tel: +48 22 5690956
fax: +48 22 5690954


 

  CEE Bridge Poland PL

CEE Bridge: Uroczyste otwarcie nowego magazynu w Warszawie

Kolejnym, milowym krokiem w kierunku zbudowania wysokiej jakości sieci transportowej w ramach serwisu PHOENIX - All-in-One, było otwarcie 2 marca w Ołtarzewie drugiego magazynu centralnego tzw. hubu.

CEE Bridge to transgraniczne rozwiązanie w zakresie logistyki w sektorze ochrony zdrowia dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, łączące wytwórców z hurtownikami, grupy klientów z odpowiednimi kanałami dystrybucji, oferujące usługi międzynarodowego magazynowania oraz transportu leków zarówno z magazynów centralnych tzw. hubów, jak i poprzez sieć magazynów regionalnych.

( czytaj całość ) PHOENIX otworzył pierwszy hub we wrześniu2015 roku w Pradze. Drugi, został otwarty 2 marca tego roku w Ołtarzewie. Magazyn o pojemności 12 000 palet, jest przystosowany do składowania towaru w temperaturze 15-20 stopni, jak i w warunkach niskich temperatur od 2 do 8 stopni. W magazynie są wydzielone strefy szczególnego dozoru przeznaczone składowania leków psychotropowych i odurzających. Magazyn jest znakomicie zlokalizowany w odległości 20 km od lotniska oraz 2 km kilometrów od autostrady A2 Warszawa - Poznań. ( zwiń tekst )


Corporate Video PHOENIX group


I. Polityka Jakości

II. Historia

Prezentując naszą historię, chcemy przekonać obecnych i przyszłych kontrahentów, że warto nam zaufać, bo... mamy historię. Przez lata zdobyliśmy wiedzę, kompetencje i umiejętności pozwalające oferować szeroki wachlarz usług na wysokim poziomie. Naszymi wyróżnikami są: doświadczenie i jakość - po 25 latach działalności na polskim rynku farmaceutycznym znamy się na tym, co robimy, i wiemy, że jakość jest najważniejsza.

III. Teraźniejszość

Nasze doświadczenia stanowią naszą siłę. Pomimo ważnych i często trudnych zmian, jakie miały miejsce w naszej historii, znakomita większość kadry menedżerskiej i pracowników jest z nami od kilku?kilkunastu lat. Ci ludzie, oprócz kompetencji i wiedzy, wykazują się dużą elastycznością i zdolnościami do szybkiej adaptacji w nowych warunkach. To w tych wypróbowanych pracownikach tkwi potencjał i to oni stanowią fundament, na którym opieramy naszą działalność. Mając w swych strukturach ludzi z bogatym doświadczeniem w każdym segmencie rynku farmaceutycznego, a także korzystając z silnego zaplecza w postaci PHOENIX Group - europejskiego lidera hurtowego handlu farmaceutycznego - możemy oprzeć naszą działalność na ideologii All-in-One.

( czytaj całość )

Oznacza to, że jako pojedyncza firma jesteśmy w stanie dostarczyć kompletu potrzebnych kontrahentowi usług. Planując swą obecność na polskim (lub szerzej - europejskim) rynku, nie musi on planować współpracy i zarządzać kontaktami z kilkoma wąskospecjalistycznymi firmami. Naszą specjalnością jest farmacja i potrafimy dostarczyć wszelkich potrzebnych na rynku farmaceutycznym usług pod jednym szyldem. Pojedynczy punkt kontaktu pozwoli klientowi skupić się na tym, na czym zna się najlepiej - własnym biznesie. Sferę logistyczną, dystrybucyjną, składowanie, marketing, wprowadzanie towaru na rynek czy przepakowywanie może pozostawić nam - takie wsparcie na najwyższym poziomie, poparte doświadczeniem, to nasza domena.
Od lat pracujemy według rygorystycznych standardów i norm branży farmaceutycznej (prawo farmaceutyczne, GDP/GMP). Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele specyficznych dla farmacji procedur wymaganych prawem lub oczekiwanych przez biznes. Zapewniamy przechowywanie i transport produktów w odpowiednich warunkach środowiskowych (w tym zimny łańcuch dostaw produktów termolabilnych). Produkty znajdują się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry (np. środki psychotropowe i narkotyki). Mamy uprawnienia do świadczenia usług wytwarzania (przepakowywanie, nadruki na opakowaniach, ulotki).Posiadając własny zespół IT, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania w zakresie budowy interfejsów wymiany danych oraz raportowania.

W Polsce nie jesteśmy dużą firmą i jest to naszym atutem. Chroni nas to przed bezwładnością dużych korporacji, zapewnia szybkość działania i niebywałą elastyczność - pełną zdolność dostosowywania oferty do oczekiwań klienta. Jednocześnie stoi za nami 25 lat własnych doświadczeń i zaplecze finansowe oraz organizacyjne największego dystrybutora farmaceutyków w Europie - PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG. To idealne połączenie elastyczności z bezpieczeństwem i stabilnością.

( zwiń tekst )

Usługi konsygnacyjne i skład celny

Magazyny importera oraz hurtowni farmaceutycznej w której świadczone są usługi konsygnacji wyposażone są w bezpieczne systemy przeciwpożarowe oraz przeciwwłamaniowe i są strzeżone przez odpowiednie programy Pest Control.

Składowanie odbywa się w systemie całodobowego monitoringu temperatury, wilgotności oraz ruchu osobowego i towarowego. 24-godzinny monitoring obiektów zapewnia profesjonalna agencja ochrony.

Dla bezpieczeństwa biznesu naszych klientów, zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi PHOENIX Group, mamy wdrożony i utrzymywany plan ciągłości działania (Business Continuity Plan).

Usługi konsygnacyjne

Konsygnacja umożliwia wytwórcy zarządzanie towarem zgodnie z planami produkcyjnymi bez konieczności utrzymywania zapasu produktów w fabrykach.

PHOENIX Pharma Polska dysponuje koncesjonowanymi hurtowniami farmaceutycznymi, z których dostarcza do odbiorców produkty lecznicze, w tym produkty kontrolowane, jak również wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki i inne dozwolone prawem farmaceutycznym towary.

Magazyny pracują zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) oraz wymogami polskiego prawa farmaceutycznego, zarządzane są przez wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę pracowniczą.

Oferujemy składowanie produktów w strefach temperaturowych 15-25°C oraz 2-8°C.

Magazyn importera/skład celny

Na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego prowadzimy działalność importową dla podmiotów odpowiedzialnych/wytwórców. W tym zakresie nasze usługi obejmują proces clenia, import produktów leczniczych standardowych i w zimnym łańcuchu, kwarantannę produktów, ocenę warunków transportu, proces certyfikacji i zwalniania produktów do obrotu przez osobę wykwalifikowaną, pobieranie prób archiwalnych i referencyjnych, magazynowanie i dystrybucję.

Mamy miejsca paletowe w strefie temperaturowej 15-25°C oraz miejsca paletowe dla produktów wymagających temperatury przechowywania 2-8°C.

Importowane produkty mają zapewnione bezpieczeństwo i najwyższą jakość dzięki wdrożonym systemowym procedurom i instrukcjom dobrej praktyki wytwarzania (GMP) oraz permanentny nadzór zespołu doświadczonych farmaceutów i osób wykwalifikowanych.

Wysoka jakość usług importowych została kilkakrotnie potwierdzona przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego certyfikatami GMP.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt:

Euzebiusz Urbański
dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu
eurbanski@pharma.com.pl
tel. +48 22 337 64 12, tel. kom. 605 970 967


W ramach działań marketingowo-sprzedażowych świadczymy usługi w zakresie:

Oferujemy:

Gwarantujemy:

Nasze mocne strony to:

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt:

Emilia Nowak
Specjalista ds. Marketingu
enowak@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 52, tel. kom. 605 970 977


Rejestracja produktu

Suplementy diety - wprowadzenie do obrotu

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie zwykłej diety. Jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych albo innych substancji wywołujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzanym do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie w postaci:

z wyłączeniem produktów mających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

W ramach wprowadzenia do obrotu suplementów diety czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego podmiot działający na rynku polskim, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzać po raz pierwszy do obrotu wyżej wymienione produkty, jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym oferujemy wsparcie w zakresie:

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt:

Emilia Nowak
Specjalista ds. Marketingu
enowak@pharma.com.pl
tel. +48 22 569 09 52; tel. kom. 605 970 977


Informujemy, że mamy ZEZWOLENIE na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie pakowania w opakowania zewnętrzne.

Jesteśmy przygotowani do świadczenia profesjonalnych usług w branży farmaceutycznej w zakresie operacji wytwórczych, takich jak przepakowywanie i pakowanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów kosmetycznych i innych towarów w opakowania zewnętrzne.

Oferujemy:

 • pakowanie, przepakowywanie produktów,
 • wykonywanie nadruków numerów serii i daty ważności na etykietach i kartonikach,
 • wykonywanie nadruków "próbka bezpłatna - nie do sprzedaży",
 • oklejanie etykietkami z pismem Braille'a,
 • zwalnianie serii produktów leczniczych,
 • przygotowywanie zestawów promocyjnych lub okolicznościowych według specyfikacji klienta.

Gwarantujemy:

 • wysoką jakość dzięki wdrożeniu systemu zapewnienia jakości,
 • wykwalifikowany i przeszkolony personel,
 • nowoczesny system znakowania opakowań Ink-jet,
 • powierzchnię magazynową i produkcyjną spełniającą wymagania GMP,
 • zabezpieczenia eliminujące możliwość pomyłki,
 • system monitoringu temperatury i wilgotności powietrza,
 • profesjonalną dokumentację każdego etapu wytwarzania,
 • transparentność całego procesu produkcyjnego.

Zapewniamy:

 • indywidualne podejście do klienta,
 • terminowość,
 • zaangażowanie,
 • skuteczność w działaniu.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt:

Euzebiusz Urbański
dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu
eurbanski@pharma.com.pl
tel: +48 22 337 64 12, tel. kom. 605 970 967

Dystrybucja

Zaopatrujemy od ponad 20 lat w produkty farmaceutyczne wszystkie działające podmioty w branży:

Reprezentujemy interesy kilkudziesięciu czołowych firm farmaceutycznych. Mamy wyłączność na sprzedaż i dystrybucję kilku głównych producentów. Z powodzeniem wprowadzamy nowe wyroby na rynek farmaceutyczny. W imieniu wytwórcy prowadzimy akcje promocyjne i wprowadzamy do obrotu pakiety promocyjne wybranych produktów. Oferujemy kompleksowe usługi w zarządzaniu łańcuchem dostaw zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego. Dostarczamy zakupione produkty w 24 godziny do naszych odbiorców.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oferujemy usługi na najwyższym poziomie, dostosowane do specyfiki potrzeb każdego producenta. Zachęcamy do zasięgania bliższych informacji. Z przyjemnością porozmawiamy z Państwem o możliwościach kooperacji.

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt:

Łukasz Kierus
dyrektor ds. logistyki
lkierus@pharma.com.pl
tel. +48 22 337 64 40; tel. kom. 605 970 980